CBMCHL100523-15

Tien jaar geleden had CBMC nauwelijks teams in de grote steden. In de jaren 80 was er wél een bloeiend team in Den Haag, maar dat bestond niet meer. Kees Vlot heeft als regioleider CBMC Steden geprobeerd daar verandering in te brengen. Kees’ activiteiten hadden tot gevolg dat er een team in Den Haag werd opgericht. Begin 2019 ging dit team zelfstandig verder, waarop Kees nogmaals het initiatief nam voor een nieuw team: Team Haaglanden.  

Aanvankelijk waren we met z’n vieren, dit is gestaag gegroeid naar elf leden nu. We komen samen in de intieme bovenzaal van de Hervormde gemeente (PKN) in Wateringen. Deze zaal bevindt zich boven de hoofdingang van de kerk. Het gebouw stamt uit circa 1450 en ademt eeuwenlange kerkgang.

TEKST: TEAMLID HAAGLANDEN JANET PRONK- DEKKER | BEELD: JOSJE BLOKLAND

Wijnimporteur Daniël Ros is contactpersoon van het team. Hij is jeugdouderling in genoemde kerk en haalt voor elke bijeenkomst de sleutel van de kerk bij de koster. Een aantal teamleden komt lopend of op de fiets, degenen die verder weg wonen pakken de auto.

Jiddisch ‘lernen’
Met kannen koffie en thee gaan we naar de bovenzaal. Na een kwartiertje bijpraten starten we met gebed en wisselen belangrijk nieuws over onze ondernemingen en gezinnen uit.
Een teamlid bereidt eerder het onderwerp voor en verspreidt de uitkomsten daarvan tijdig ter voorbereiding onder de deelnemers. Eenmaal in de bovenzaal wordt het thema behandeld volgens het principe van het jiddische ‘lernen’: met de Bijbel open op tafel. Het sprak architect Erik Schimmel aan om de Bijbel gezamenlijk te bestuderen in plaats van naar één persoon te luisteren. 

Open benadering
‘Lernen’ gebeurt volgens de joodse traditie onder andere in de sjoel, waar letterlijk iedereen rond een grote tafel zit, vaak met een grote boekenkast erachter waaruit rijkelijk geput kan worden. Over het voorbereide onderwerp wordt dan naar hartenlust geïnterrumpeerd en er worden vragen over en weer gesteld. Het uitgangspunt is dat we er niet gezamenlijk uit hoeven te komen hoe het zit, maar dat verschillende visies naast elkaar waarde kunnen hebben. Het is in de joodse traditie een eer als je een waardevol nieuw inzicht kunt toevoegen aan wat er al is. Die open benadering leidt opvallend genoeg tot veel overeenstemming. We zijn niet één keer met verhitte hoofden naar huis gegaan, maar juist vol verbazing over wat een rijk boek de Bijbel toch is, ook als het om ons werk gaat.
Zo spraken we onder meer over het bijbelse (n)iets doen in relatie tot sabbatsrust, en over wat de bedoeling van arbeid volgens Gods Woord is. 

Wie je ten diepste bent
Voor de afgelopen bijeenkomst vulden we allen van tevoren de Keys Test in, een persoonlijkheidstest die je vertelt wie je ten diepste bent. Organisatieadviseur Ewout de Vries lichtte de uitkomsten algemeen toe tijdens onze bijeenkomst en individueel per telefoon. Op basis van de persoonlijke profielen is zelfs een teamprofiel opgesteld. Wij blijken een team te zijn dat vanuit compassie in contact gaat en zich van nature laat adviseren door onze intuïtie. Als wij aan het werk gaan, zijn we gericht op het verdiepen en verbeteren van de kwaliteit van leven van de mensen om ons heen. Hierin gaan wij heel creatief en analytisch te werk. Wat is dit een mooie ontdekking! 

Gemêleerd gezelschap
De beroepen van de teamleden (sommigen hebben er twee) lopen enorm uiteen: wijnimporteur, stedenbouwkundige/planoloog, financieel expert, organisatieadviseur, architect, handel in en reparatie van batterijen, basisschoolleerkracht, ontruimingsdeskundige, data-analist, facilitair specialist, docent, restauranteigenaar en redacteur.

De teamleden komen uit diverse denominaties: Gereformeerde Gemeenten, oud- Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Bond, PKN, vergadering van gelovigen, City Life Church (moderne stadskerk), messiaans en evangelisch. Het is wonderlijk dat dit helemaal niet uitmaakt in de bijeenkomsten. We baseren ons allemaal op de Bijbel en hebben diepgaande gesprekken waarbij we veel van elkaar leren!

Kwetsbaar durven opstellen
We bespreken onderwerpen die in de actualiteit van Nederland en de hele wereld spelen, en helpen elkaar met zaken die zich in onze bedrijven voordoen. Het blijkt dat we ons allen echt kwetsbaar durven opstellen. Dat is zichtbaar als we verschillende situaties uit ons privé- en zakelijk leven bespreken. Je zou ’t kunnen omschrijven als intervisiemomenten: wanneer een ondernemer dit nodig acht, deelt hij of zij iets met de overige CBMC-ers. Hierbij laten we ons leiden door de Geest.
Tijdens de weken dat er geen bijeenkomst is wordt in de appgroep veelvuldig over diverse onderwerpen van gedachten gewisseld. Er worden zelfs inspirerende artikelen en ook wel liederen uitgewisseld.

Elke bijeenkomst sluiten we af met gebed, met gebedspunten die elke ondernemer kan opgeven.

Daniëls gedicht hieronder beschrijft onze gezamenlijke CBMC-ervaring treffend:
Er is intensief gebeden,
Er is krachtig gestreden,
Alle dingen niet zonder Zijn reden,
Altijd huiswaarts met Zijn Vrede.

Meer lezen? Dit artikel verscheen in Business Contact. Vraag een gratis proefexemplaar aan of neem een een abonnement en ontvang vier keer per jaar Business Contact magazine.

LEES MEER

Impact Stories

meer

Lezen

Dit artikel verscheen in Business Contact.
Vraag een gratis proefexemplaar aan of
neem een een abonnement en ontvang
vier keer per jaar Business Contact magazine.

49 per jaar

BIJ CBMC AANGESLOTEN

Bedrijven