Team

Fryslân

Friesland is een actieve CBMC-regio met veel lokale teams. Van harte welkom om kennis te maken!

FRIESLAND RTT 1

Contactpersoon
Andries Miedema
andries.miedema@miedemahi.nl 0653328194

Bijeenkomsten
1x per maand

FRIESLAND RTT 2

Contactpersonen
Doeke Hellema
dhellema@helwa.nl
Thomas de Jong
thomas.dejong@oamkb.nl

FRIESLAND RTT 3

-Contactpersonen
Siebe Swart
s.swart@planet.nl 06-53 67 70 36
Eelco Brouwer
eelco@bbbv.nl 06-54 25 82 42

Bijeenkomsten
1x per maand

FRIESLAND RTT 4
Contactpersonen
Marco en Marian Zwaag
marco@regiobewind.nl
Bijeenkomsten
1x per maand
FRIESLAND RTT 5

Contactpersonen
Timo ter Voort
t.tervoort@livingfoods.nl 0613317254
Tjerk Nagel
tjerk@konaxx.nl 0654976885

Bijeenkomsten
1x per maand

FRIESLAND RTT 6

Contactpersonen

Wybren Scheepsma
wybren@scheepsma.com 06-51 56 90 32

Liewe van der Wal
Lieuwe-vanderwalhout@outlook.com 06-53 22 19 91

Bijeenkomsten
1x per maand

Franeker / Workum

Contactpersoon
Ruth de Jong
pwrdejong@hotmail.nl

Marcel Talma
marcel@moaitandzorg.nl

Bijeenkomsten
1x in de veertien dagen

Leeuwarden
Contactpersonen
Stefan v/d Berg
stefan@unikwijnhuis.nl 0648492807
Bijeenkomsten
1x per maand

Regioleiders

Teams Fryslân

Rienk Brouwer
E: rienk@bbbv.nl

Andries Miedema
E andries.miedema@miedemahi.nl

Tjerk Nagel
E info@konaxx.nl

Natanaël Zijlstra
E n.zijlstra@live.nl